Partidul Național Socialist

Suntem in slujba tuturor românilor oriunde ar fi aceștia in lume !

Pe nimeni nu lasam in urma, decat din propria vointa !

In condiţiile unor schimbări dramatice, peste tot în lume, în toate domeniile vieţii socio-economice şi mai cu seamă cele spirituale,Partidul Național Socialist a elaborat un Program politic pe care îl propune cetăţenilor României, de azi si de mâine.

Partidul Național Socialist, reprezintă interesul cetăţeanului român, a omului care işi strigă durerea pentru că nu are un loc de muncă, e lipsit de adăpost şi speranţă, nu are acces echitabil la viaţa socială, se vede neputincios in faţa agresiunii organizate de grupările de tip mafiot – cu deosebire financiare – a taxelor si al impozitelor abuziv stabilite după pofta si voinţa unor indivizi aşa zişi tehnocraţi, al comisioanelor bancare înrobitoare, al spăgilor fără limită.

Partidul Național Socialist va sprijini si va lupta prin toate mijloacele pentru :

  1. Asigurarea dreptului la viaţă, trai decent si viata demna fara umilinte;

Nimeni nu poate dispune de viaţa noastra, aceasta este un dar divin si nu se negociază;

  1. Asigurarea dreptului la muncă.

Nimeni nu poate ingrădi dreptul unui om de a desfăşura o activitate care să-i permită asigurarea resurselor de existenţă pentru el şi familia sa, statul prin programe guvernamentale, trebuie sa isi asume obligatia si sa asigure fiecaruia un loc de munca, dupa capacitate si pregatire. 

3. Dreptul de a fi informat si apărat ; legea trebuie sa fie egala pentru toti, nimeni nu 

poate fi condamnat dacă nu dispune de o apărare imparţială si o dreaptă judecată ;

  1. Asigurarea dreptului la libera circulaţie ; un om este liber doar atunci când dispune 

de venituri suficiente pentru a călători rezonabil, oriunde in lume;

  1. Acces neîngrădit la o educaţie permanentă si la un învătământ obligatoriu, gratuit, 

până la 18 ani . Dreptul de perfecţionare profesională si promovare,invatamant superior, cu fonduri rambursabile in timp către stat sau instituţii abilitate;

6. Dreptul de administrare si folosinţă a avuţiei naţionale . Stabilirea unor taxe si impozite rezonabile si suportabile de către populatie si mediul de afaceri;

7. Asistenţă medicală şi socială fără discriminare ;

  1. Dreptul la liberă exprimare şi alegere ;
  2. Dreptul la un salariu echitabil, echivalent cu cel din statele avansate . Ca membrii 

ai Uniunii Europene, romanii nu trebuie sa mai fie umiliti în nici un fel , consumul de energie și inteligenţă nu pot fi contorizate ; 

  1. Pensie minima suficienta, raportata la nevoia sociala : 75% din salariul mediu pe 

economie;

  1. Ajutoare si subventii de la stat, fara discriminare, prin sistemul bancar in vederea 

dezvoltarii unor intreprinderi sociale in mediul rural, pentru a crea noi locuri de munca.

                                VOTAŢI 

                    Partidul Național Socialist

DA  MAI  DEPARTE  !