National Socialismul

este văzut ca cea mai înaltă formă de dezvoltare socio-economică, care îi unește pe toți oamenii într-o societate fără diviziuni arbitrare de clase sociale, asigurând în acest mod tot ceea ce omul are nevoie în viață : libertatea de optiune, dreptul de a fi aparat impotriva oricaror abuzurii, dreptul de a cere ajutor in caz de nevoie si obligatia institutiilor de stat de a acorda ajutor nediscriminat, dreptul de a avea acces neingradit la Educatie și, in principal. dreptul la muncă și obigatia statului pentru asigurarea unui loc de munca, conform aptitudinilor si pregatirii sale, dreptul de petrecere a timpului liber in conditii decente si in siguranta drept de libera deplasare si sedere, de informare.

*!

+

*!

+

De ce PNS ?
PLANURI PENTRU VIITOR
Realizari anterioare
Implementarea noilor legi
Voteaza-ne!
0
Voturi Active
0
Zile in campanie
0
Membrii Partidului
0
Numar Donatori
[heading_title_subtitle title="Obiective si Realizari" subtitle="Socialistii sunt datori să reclădească un sistem de valori ce trebuie să ne călăuzească într-un secol XXI , plin de noi provocări. Partidul National Socialist îşi exprimă respectul şi gratitudinea pentru cei care au edificat România modernă, pentru oamenii politici în general, cu deosebire, pentru socialistii de atunci. Socialistii de azi se plasează pe un drum propriu, care nu-şi arogă identitatea, filiaţia, meritele unor înaintaşi ce au purtat odinioară numele de socialisti; se aseamănă ca viziune asupra acţiunii politice, dar nu sunt şi nu pot fi continuatorii proiectului pierdut în vâltoarea vremurilor." title_color="dark_title" subtitle_color="dark_subtitle" border_color="dark_border"]

Ideologia partidului

Partidul National Socialist împărtăşeşte si promovează valorile şi principiile democratice validate în timp; pe de o parte, libertatea, proprietatea, toleranţa, responsabilitatea, egalitatea de şanse, solidaritatea, ce definesc omul în raporturile sale cu sine, cu semenii săi, dar şi cu comunitatea din care face parte, iar pe de altă parte, suveranitatea, separaţia puterilor, statul de drept, ce definesc raporturile dintre cetăţeni şi stat, principiile pe care se fondează orice societate politică democratică.

Călăuziţi de astfel de repere, socialistii îşi propun să construiască viitorul cu cea mai mare atentie , schimbând doar acolo unde este nevoie şi îmbunătăţind ceea ce este de ameliorat. Partidul National Socialist este cel dintâi care susţine eliminarea lucrurilor greşite, a disfuncţionalităţilor, a mentalităţilor învechite, a oamenilor incompetenţi sau rău intenţionaţi, dar în acelaşi timp şi primul care sprijină modelele pozitive, lucrurile care au funcţionat şi funcţionează bine, oamenii de valoare.

Presedintele Consiliului Suprem

 
Vasile Orleanu

Presedinte al Comitetului National

 
Vasile Nitu

Presedinte Executiv al B.Permanent

 
Dumitru Ion

Conducerea Partidului

Prim Vice-Presedinte

Bogdan Orleanu

Prim Vice-Presedinte

Nitisor Liviu Mihai

Secretar General

Gheorghe Balcan
[heading_title_subtitle title=