Platforma Program a Partidului Naţional Socialist - PNS

  Baza politică  și  principala cale de actiune si modalitate pentru  pastrarea  statului national unitar – Romania  

National Socialismul este văzută ca cea mai înaltă formă de dezvoltare socio-economică, care îi unește pe toți oamenii într-o societate  fără diviziuni arbitrare de clase sociale, asigurând în acest mod tot ceea ce omul are nevoie în viață : libertatea de optiune, dreptul de a fi aparat impotriva oricaror abuzurii, dreptul de a cere ajutor in caz de nevoie si obligatia institutiilor de stat de a acorda  ajutor nediscriminat, dreptul de a avea acces neingradit la Educatie și, in principal. dreptul la muncă și obigatia statului pentru asigurarea  unui loc de munca, conform aptitudinilor  si pregatirii sale, dreptul de petrecere a timpului liber in conditii decente si in siguranta drept de libera deplasare si sedere, de informare.

Cunoscut fiind faptul ca națiunea și etnia sunt o parte intrinsecă a naturii umane, orice încercare de a priva pe om de originile sale  și sentimentele lui naționale trebuie  văzută ca o încercare de anulare a libertății și independenței sale , valori ce nu pot fi negociate în nici un fel. 

National socialismul identifica drept antagonismul principal în lumea de astăzi ca fiind lupta dintre „globalizarea capitalistă” - care încearcă să distrugă ideea sacra de origine si apartenenta culturala, definita in timp si intr-un anume spațiu -  și socialismul naționalist – care urmărește să dezvoltarea unei cooperari cvazi generalizate ,cu păstrarea elementelor de specificitate culturala și morala a întregii umanitati.

A fi socialist internationalist in ideia de organizare a societatii nu inseamna ca nu ai o patrie si o radacina stabilita in mod cert prin sange si cultura.

           Iata cateva din ideile de baza ce ne definesc ca partid national socialist:

1) Toţi cetăţenii trebuie să fie egali în drepturi şi obligaţii. Nimeni nu se poate situa deasupra legii.

2) Vom promova legii speciale in interesul sigurantei naționale, prin formarea unei armate naţionale  bine echipată și profesionalizata la nivelul standardelor secolului XXI.

Armata şi structurile speciale de apărare naţională sunt domenii esenţiale pentru existenţa României ca stat suveran şi independent. Doctrina Naţională a partidului nostru susţine că Armata Ţării şi structurile speciale de apărare naţională sunt formaţiuni care aparţin naţiunii, că ele sunt în serviciul Ţării, că au datoria sfîntă să protejeze necondiţionat, la ordin, teritoriul, patrimoniul naţional, viaţa şi liniştea locuitorilor întregii Ţări. Pentru aceste structuri nu poate exista raţiune externă superioară care să le oprească din executarea ordinelor. Doctrina Militară a României trebuie să exprime pe mai departe dragostea de Ţară, devotamentul neţărmurit faţă de popor şi cultul glorioaselor fapte ale Armatei de-a lungul istoriei. Nici o raţiune politică sau diplomatică nu poate transforma glorioasa noastră Oştire într-o armată de mercenari.    

3) Partidul National Socialist militeaza pentru respectarea dreptului suveran asupra tuturor bogatiilor solului si subsolului țării,acestea apartinand de drept poporului roman si nu pot face obiectul nici unei tranzactii de proprietate in favoarea altor natiuni.

4) Dreptul de propietate asupra pamantului il are statul roman, dreptul de folosinta , adminastrare si dreptul la moștenire aparțin oricarui cetatean roman, in conditii stabilite de lege 

5) Nici o persoana care apartine altei natiuni sau care renunta la cetatenia romana nu are drept de proprietate asupra vreunei suprafete de pamant si materiale imobile (clădiri) din Romania.

6) Toate preceptele juridice trebuie aplicate în spiritul ideilor de libertate, suveranitate  si egalitate, de respect a valorilor nationale ale poporului roman si ale  programului partidului.

7) Pritr-o politica externa responsabila si consecventa vom aduce  egalitatea în drepturi pentru poporul roman în relaţia cu celelalte naţiuni .Facand parte dintr-o Europa unita admiterea Romaniei in spaţiul Schengen trebuie făcută fără fara nici un fel de preconditionari , de natura unui troc politico-economic. 

8) Oricine va putea locui în Romania  trebuie să se supună autorităţii legislaţiei romane.

9) Dreptul de a hotărî în probleme ce privesc administraţia şi legislatia îl au doar cetăţenii romani, indiferent de etnie, religie, sex. Prin urmare, pretindem ca în orice funcţie publică, indiferent de tipul ei - fie ea la nivelul statului, al regiunii sau al municipalităţii -  să fie angajaţi - pe baza competentei profesionale ,fara imixtiunea altor forte straine  - oameni de bune moravuri , dedicati trup și suflet interesului național. 

10) Ne vom ingiji ca statul roman , prin guvern - in calitate de administrator al bogatiilor romanesti - să fie obligat , în primul rând , să le asigure tuturor cetăţenilor săi mijloacele necesare pentru  a-şi câştiga existenţa şi de a trăi decent. 

11) Prima obligaţie a fiecărui cetăţean - apt fizic si pshic- trebuie să fie prestarea unei anumite munci, intelectuale şi/sau fizice. În consecinţă, vom milita și promova politici publice pentru  crearea de noi  locuri de munca, inalt și mediu calificate, salarizate la nivelul statelor din U.E.                    

12) La munca egala plata egala.

 13) Luând în consideraţie sacrificiile facute de poporul roman in tranzitia pentru integrarea in structurile europene si ideplinirea obigatiilor asumate - prin tratatele militare sau de alta natura , privatizarea fara discernamant a intreprinderilor de stat sau cooperatiste - care a condus la pierderea a milioane de locuri de munca și la exodul exagerat a peste 4 milioane de romani și, mai cu seama, pierderile - greu de recuperat - privind cultura și educația tineretului, consideram ca s-a produs  o crimă cu premeditare  împotriva fiintei naționale. Din acest motiv, vom sprijini toate eforturile pentru recuperarea tuturor profiturilor realizate de pe urma acestei agresiuni contra Romaniei și a cetatenilor săi.

14) Vom crea programe pentru reindustrializarea țării în domenii cu valoare adaugata semnificativa.

15) Militam pentru promovare unor legi clare pentru interzicerea taierii abuzive a padurilor fara un plan national de impadurire si reimpadurire.Vom milita pentru tragerea la raspundere a tuturor decidentilor care au distrus fondul forestier national.

16) Vom sprijini prin toate mijloacele crearea și ocrotirea - in mediul rural si orasenesc- a unei clase de mijloc sănătoase . Vom sustine munca și eforturile micilor intreprinzatori pentru consolidarea unor piete de desfacere avantajoase - in mod deosebit celor specifice contractelor cu statul, comuna, orasul ori municipalitatea, inclusiv utilizarea de  silozurii agricole, prin realizarea și/sau închirirea lor la costuri rezonabile. 

17) Cerem o reformă funciară potrivită cu nevoile noastre, adoptarea unei legi de expropriere cu despăgubiri a pământurilor la nivelul pretului pentru un teren intranvilan sau etravilan la nivelul localitatii fara nici o plusvaloare, necesare pentru interesul public. Este exclusa subinchrierea sub orice forma a terenurilor. Se interzicere orice speculaţie cu terenuri.

18) Cerem Guvernatorului BNR politici coerente bancare si infintarea unui fond special semnificativ  pentru acordarea de credite cu nivel scazut al dobanzilor , pentru orice cetatean roman care isi deschide o afacere sau isi reconditioneaza gospodaria proprie , in special pentru persoanele cu buget insuficient, indiferent de varsta, dar cu un venit stabil.

19) Cerem politici fiscale coerente, impozitare decenta a tuturor contribuabililor - persoane fizice si juridice , graduala in functie de venituri. Specula si ingineriile financiare să fie impozitate pana la 80% sau confiscarea averilor obtinute prin mijloace frauduloase.

20) Cerem organizarea sau reorganizarea ministerelor in functie de interesul național , pentru siguranța naționala: apărare, invatamant, sanatate, munca sau ramuri economice specifice, prin redimensionarea aparatului central, si a subunitatilor acestora si incadrarea cu personal specializat in domeniul respectiv. Functionarul trebuie sa se afle in slujba cetateanului din a carui contributie este platit.

21) Cerem creşterea semnificativă a pensiilor pentru limita de vârsta. La functii si conditii egale pensiile trebuie să fie  egale, indiferent de profesie sau ramura economica. 

22) Cerem pensionarea pentru limita de varsta la 60 de ani pentru barbati si 55 ani pentru femei cu un stagiu de cotizare 30 ani barbati si 25 ani femei.

23) Cerem aplicarea unor sporuri substantiale la pensie a celor care lucreaza peste 5 ani dupa varsta de pensionare.

24) Cerem ca statul sa faciliteze prin programe speciale stabilirea in mediul rural a persoanelor pensionate prin acordarea unor subventii pentru conditii de locuit si de gospodarire a suprafetelor agricole detinute cu suprafata mai mare de 1 ha.

25) Pensia minima trebuie sa asigure trai decent  si sa reprezinte 75-80% din salariul minim brut pe economie.

26) Durata de viata activa profesionala va fi considerata atat timp cat cetateanul este apt din punct de vedere medical.  In profesiile liberale, in invatamantul universitar și  cercetare stiintifica nu se impune o durata limita de practicare a meseriilor sau de pensionare. 

27) Militam pentru gratuitatea invatamantului de stat și obligativitatea  incheierii unor contracte cu tinerii care vor asigura forța de munca necesara statului roman.  In cazul unui refuz se va despagubi statul cu o suma egala cu jumatate din cheltuielile de studiu, lunar in procent de 10% din salariul de baza. 

28) Programele tuturor instituţilor de învăţământ trebuie să fie în conformitate cu exigenţele vieţii practice. Concepţia asupra Ideii de Stat Național Unitar  trebuie predată în şcoală încă de la vârste prescolare. Statul trebuie să susţină educaţia copiilor cu înzestrări intelectuale remarcabile proveniţi din familii sărace, indiferent de poziţie sau profesie. 

29) Vom promova legi in domeniul respectarii profesiei de dascal.Profesorii trebuie sa - si practice meseria in siguranta, cu respectul cuvenit din partea elevilor și a  părinților acestora.Orice abatere de la conduita scolara trebuie sanctionata.Se va impune prin lege obligaţia  de a sustine practicarea neconditionata a  sportului în toate unitățile din invatamantul romanesc.

30) Statul trebuie să contribuie la ridicarea nivelului naţional de sănătate prin crearea de centre de asistenţă pentru mamă şi copil.

31) Vom milita pentru introducerea unui serviciului militar cvazi obligatoriu și/sau prin voluntariat, pentru aparare si siguranta nationala .

32) Acces nelimitat la informatiile care privesc  siguranta cetateanului roman, sustinand obligatia structurilor guvernamentale  pentru organizarea sidesfasurarea unor dezbateri publice inainte de semnarea unor acorduri internationale cu privire la siguranta nationala, la suveranitatea si independenta statului national unitar.  

33) Vom promova legii pentru descurajarea tuturor celor care manipuleaza cu rea voința și propagă în mod deliberat actiuni de defaimare a unor simboluri nationale, indeamna la secesiune si ura impotriva  romanilor, indemnuri pe care  le răspândesc prin intermediul presei sau a oricaror alte mijloace mass media. 

34) Diplomatii si altii reprezentanti ai statului roman in intalnirile oficiale sunt obligati sa poarte discutiile in limba romana, din respect pentru poporul roman si demnitatea functiei in statul roman.

35) Cerem luarea de măsuri legale împotriva acelora care, prin  promovarea actelor de cultura , cu forme literare şi artistice  specifice , exercită o influenţă distructivă asupra valorilor noastre naţionale .

36) Respectam libertatea de cult pentru orice religie atât timp cât nu pune în pericol existenţa valorilor nationale sau nu  se opune simţului ei moral. Partidul, ca atare, susţine libertate de alegere a unei religii/cult , fără să se lege confesional de vreo denominaţie.37) Pentru a duce toate acestea la îndeplinire Partidul va cere formarea unei autorităţi centrale puternice,operationale a guvernului și reorganizarea prefecturilor- la nivel teritorial şi profesional- care să aplice nemijlocit  legile țării.